Bc. Simona Jastrabová, DiS.

Bachelor's thesis

Srovnávací analýza bankovního produktu - podnikatelské účty

Comparative Analysis of Banking Products - Business Accounts
Abstract:
Název mé bakalářské práce je "Srovnávací analýza bankovního produktu - podnikatelské účty". Zaměřila jsem se na definování běžného a podnikatelského účtu, jeho význam, výhody a nevýhody pro klienta, podmínky založení a zrušení účtu. Cílem této práce je zhodnotit výhody vybraných podnikatelských účtů obchodních bank. Dalším cílem je pak nastavit čtyři ukazatele pro vyhodnocení účinnosti používáním podnikatelského …more
Abstract:
The title of my thesis is "Comparative analysis of banking products - business accounts”. I focused on the definition of current and business account, its importance, advantages and disadvantages for the client, conditions of establishing and cancellation of the account. The aim of this thesis is to evaluate the convenience of selected business bank accounts. I set four indicators for evaluating the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Helena Janegová
  • Reader: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management