Bc. Simona Jastrabová, DiS.

Bachelor's thesis

Srovnávací analýza bankovního produktu - podnikatelské účty

Comparative Analysis of Banking Products - Business Accounts
Anotácia:
Název mé bakalářské práce je "Srovnávací analýza bankovního produktu - podnikatelské účty". Zaměřila jsem se na definování běžného a podnikatelského účtu, jeho význam, výhody a nevýhody pro klienta, podmínky založení a zrušení účtu. Cílem této práce je zhodnotit výhody vybraných podnikatelských účtů obchodních bank. Dalším cílem je pak nastavit čtyři ukazatele pro vyhodnocení účinnosti používáním podnikatelského …viac
Abstract:
The title of my thesis is "Comparative analysis of banking products - business accounts”. I focused on the definition of current and business account, its importance, advantages and disadvantages for the client, conditions of establishing and cancellation of the account. The aim of this thesis is to evaluate the convenience of selected business bank accounts. I set four indicators for evaluating the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Helena Janegová
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management

Práce na příbuzné téma