Veronika Kubišová

Bakalářská práce

Edukace osob s diabetem mellitem 2. typu

Education of People with Type 2 Diabetes Mellitus
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá edukací osob s diabetem mellitem 2. typu. Zjišťuje, jakým způsobem jsou respondenti edukováni o diabetu mellitu 2. typu. Ověřuje znalosti respondentů o dané problematice. Zjišťuje, jakým způsobem byla edukace v dané problematice prováděna a zjišťuje spokojenost diabetiků s edukací. Také zjišťuje, zda existují rozdíly v edukaci osob s diabetem. Práce je realizována formou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on education of people with Type 2 Diabetes Mellitus. It finds out the way of the education of people about the Type 2 Diabetes Mellitus. It verifies the knowledge of this issue by the respondents. It finds out what way of education of the issue was performed and also how satisfied were the diabetics with the education. Further it finds out whether there are some differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016
Zveřejnit od: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubišová, Veronika. Edukace osob s diabetem mellitem 2. typu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe