Veronika Kubišová

Bachelor's thesis

Edukace osob s diabetem mellitem 2. typu

Education of People with Type 2 Diabetes Mellitus
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá edukací osob s diabetem mellitem 2. typu. Zjišťuje, jakým způsobem jsou respondenti edukováni o diabetu mellitu 2. typu. Ověřuje znalosti respondentů o dané problematice. Zjišťuje, jakým způsobem byla edukace v dané problematice prováděna a zjišťuje spokojenost diabetiků s edukací. Také zjišťuje, zda existují rozdíly v edukaci osob s diabetem. Práce je realizována formou …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on education of people with Type 2 Diabetes Mellitus. It finds out the way of the education of people about the Type 2 Diabetes Mellitus. It verifies the knowledge of this issue by the respondents. It finds out what way of education of the issue was performed and also how satisfied were the diabetics with the education. Further it finds out whether there are some differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016
Accessible from:: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubišová, Veronika. Edukace osob s diabetem mellitem 2. typu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe