Bc. Miroslava Kiššová

Diplomová práce

Úloha infekce papilomaviry a amplifikace oblasti 3q26 a 8q24 u cervikálních intraepiteliálních dysplázií studovaná pomocí techniky FISH

The role of papillomavirus infection and amplification of 3q26 and 8q24 in cervical intrepithelial neoplasia studied by FISH
Abstract:
Cervical carcinoma is after breast-cancer the second most common malignancy in women worldwide. The total of 500 000 of new cervical carcinoma cases are diagnosed each year and more than half of patients die on this disease. Cervical carcinoma arises from precancerous lesions that form a continuum of changes beginning from low-grade dysplasia to high-grade form. Within last decade the etiological role …více
Abstract:
Cervikálny karcinóm je po karcinóme prs druhou najcastejšou malignitou u žien celého sveta. Rocne je diagnostikovaných pol milióna nových prípadov rakoviny krcka maternice a približne polovica pacientok na toto ochorenie zomiera. Cervikálny karcinóm sa vyvíja z prekanceróznych lézií, ktoré tvoria kontinuum zmien od lahkej dysplázie až po tažkú formu. Behom posledného desatrocia bola dobre popísaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta