Theses 

Rizikové chování jedinců s tělesným postižením, faktory jeho vzniku a možnosti prevence – Aneta Buchtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta Buchtová

Bakalářská práce

Rizikové chování jedinců s tělesným postižením, faktory jeho vzniku a možnosti prevence

Risk behaviour of people with physical disability, its origin factors and prevention

Anotace: Bakalářská práce se věnuje tématice rizikového chování vybrané cílové skupiny, a to mládeže s tělesným postižením. V teoretické části bude definováno tělesné postižení. Bude popsána adolescence, adolescence u tělesně postižených a dětská mozková obrna. Bude vymezeno rizikového chování, popsány faktory vzniku poruch chování a nejčastější projevy rizikového chování. Bude představena prevence rizikového chování a dále bude popsána primární prevence. V praktické části bude realizováno kvantitativní a kvalitativní výzkumné šetření s cílem ověřit, jaký je výskyt rizikového chování, jaké formy a příčiny rizikového chování se objevují u žáků s tělesným postižením. A jaké strategie prevence rizikového chování žáků používají školy Jedličkova Ústavu.

Klíčová slova: postižení tělesné, chování rizikové, adolescence, prevence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz