Bc. Maria Zilotova

Bakalářská práce

Bankrotní a bonitní modely při hodnocení finanční situace podniku

Bankruptcy and credibility models in the evaluation of financial situation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a porovnání vypovídací schopnosti vybraných bankrotních a bonitních modelů. V teoretické části jsou popsané různé bankrotní a bonitní modely, způsoby jejich výpočtu a hodnocení výsledků. Do testování v praktické části práce byly vybrány: Altmanův model, Index důvěryhodnosti IN05, Kralickův Quick test a Grünwaldův index bonity. V praktické časti práce je popsáno …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is evaluation and comparison of predicative ability of bankruptcy and credibility models. The theoretical part will contain description of different bankruptcy and credibility models, ways of their calculation and results evaluation. For testing in practical part of the thesis are chosen Altman’s model, Index of credibility IN05, Kralicek’s Quick test and Grünwald‘s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní