Kateřina Bolečková

Bakalářská práce

Plýtvání potravinami v kontextu posklizňových ztrát v subsaharské Africe

Food Waste in the Context of Post-harvest Losses in sub-Saharan Africa
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou plýtvání potravin v kontextu posklizňových ztrát ve vybraných zemích subsaharské Afriky. Práce v teoretické části vymezuje pojem plýtvání potravinami a jeho rozdělení na potravinový odpad a ztrátu, specifikuje plýtvání v kontextu posklizňových ztrát v rozvojových zemích a plýtvání v rámci jednotlivých fázi potravinového řetězce a zmiňuje důsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of food waste in the context of post-harvest losses in selected sub-Saharan African countries. In the theoretical part, thesis defines the koncept of food waste and food loss,in the context of post-harvest losses in developing countries. It specifies food waste within specific phases of the food chain, and mentions the consequences of food waste. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.