Theses 

Sociální média jako nástroj komunikace mikropodniku – Martina WEBEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina WEBEROVÁ

Bakalářská práce

Sociální média jako nástroj komunikace mikropodniku

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na využití sociálních médií v komunikaci mikropodniků. V práci jsou definované základní pojmy spojené se sociálními médii, zhodnocené příležitosti i hrozby spojené s jejich používáním a demonstrované na konkrétních příkladech. Praktická část se zabývá analýzou efektivnosti komunikace vybraného podniku a následným navržením marketingové komunikace prostřednictvím sociálních médií. V této souvislosti jsou v práci sestavená doporučení pro stávající i budoucí komunikaci.

Abstract: This paper is focused on the use of social media in communication of microenterprises. This thesis defined the basic concepts associated with social media, evaluation of opportunities and threats associated with their use and demonstrated them on examples. The practical part analyzes the effectiveness of communication in chosen company and then designing marketing communication through social media. In this context, the thesis compiled recommendations for current and future communication.

Klíčová slova: sociální média, sociální sítě, marketing, marketingová komunikace, mikropodnik

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mičík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67377 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

WEBEROVÁ, Martina. Sociální média jako nástroj komunikace mikropodniku. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz