Bc. Nikola Milchová

Bachelor's thesis

Aplikace vybraných částí zákoníku práce v praxi gastronomických a hotelových zařízení

Application of chosen sections of the Labour Code in the practice of gastronomy and hotel services
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Aplikace vybraných částí Zákoníku práce v praxi gastronomických a hotelových zařízení“ je popis a zhodnocení problematiky nedodržování pracovněprávních předpisů v daném odvětví. Práce je částečně zaměřena na názory zaměstnanců a zaměstnavatelů a v druhé části pojednává o kontrolní činnosti státu. V závěru práce je navrženo řešení nalezených nedostatků.
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Application of chosen sections of the Labor Code in the practice of gastronomy and hotel services” is to describe and evaluate the issue of non-compliance of the Labor legislation in a given sector. Thesis is partly aimed at opinions of employee and employer and the second part deals with the state inspection activities. Conclusion of thesis provides proposed solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management