Bc. Nikola Milchová

Bachelor's thesis

Aplikace vybraných částí zákoníku práce v praxi gastronomických a hotelových zařízení

Application of chosen sections of the Labour Code in the practice of gastronomy and hotel services
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Aplikace vybraných částí Zákoníku práce v praxi gastronomických a hotelových zařízení“ je popis a zhodnocení problematiky nedodržování pracovněprávních předpisů v daném odvětví. Práce je částečně zaměřena na názory zaměstnanců a zaměstnavatelů a v druhé části pojednává o kontrolní činnosti státu. V závěru práce je navrženo řešení nalezených nedostatků.
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Application of chosen sections of the Labor Code in the practice of gastronomy and hotel services” is to describe and evaluate the issue of non-compliance of the Labor legislation in a given sector. Thesis is partly aimed at opinions of employee and employer and the second part deals with the state inspection activities. Conclusion of thesis provides proposed solutions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management