Bc. Kateřina Ulvrová

Diplomová práce

Vnitropodnikové účetní směrnice vybraného podniku

Internal accounting rules of the selected company
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného stavu vnitro-podnikových účetních směrnic ve vybraném podniku, jejich následná úprava a návrh nových účetních směrnic. V teoretické části práce bu-dou vymezeny důležité pojmy a definovány vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro účetní jednotky. Budou zde i uvedeny nej-častěji vytvářené vnitropodnikové směrnice a jejích obsah. V praktické …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to assess the current state of internal accounting guidelines in the selected company, the subsequent modification of the current guidelines, and the proposal of new accounting guidelines. In the theoretical part of the work, there will be definitions of some important terms. Also, internal accounting guidelines and their meaning for accounting units will be defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2023
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta