Mgr. Natália Némethová

Rigorózní práce

Nároky cestujících v letecké dopravě a jejich uplatňování v kontextu evropského a mezinárodního práva soukromého

Rights of passengers in the carriage by air and its application in the context of European and private international law
Anotace:
Předmětem rigorózní práce je odpovědnost leteckého dopravce při letecké přepravě osob a s tím související nároky cestujících, vyplývající zejména ze sekundárních právních aktů Evropské unie a mezinárodních smluv. Mezi nejdůležitější prameny patří Nařízení 261/2004, zakotvující práva cestujících v souvislosti s odepřením nástupu na palubu letu, jeho zrušením či zpožděním, a dále Montrealská úmluva pojednávající …více
Abstract:
The object of rigorous thesis is the liability of an air carrier within carriage of individuals and the rights of passengers corresponding therewith, arising particularly from secondary law of the European Union and international treaties. Amongst the most significant legal sources belongs Regulation 261/2004, protecting rights of passengers in connection with denial of boarding to the flight, its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2021
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta