Mgr. et Mgr. Zuzana Kotulanová

Diplomová práce

Role Narodní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků

The Role of National Library of the Czech Republic in Standardization of Subject Index Terms
Anotace:
Diplomová práce „Role Národní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků“ se zabývá charakteristikou a funkcemi českého národního souboru věcných autorit, který je vytvářen Národní knihovnou ČR. Nejdříve je pojednáno obecně o věcném pořádání informací a stručně jsou popsány věcné selekční jazyky používané v katalogizační praxi Národní knihovny ČR. Jedná se o Předmětová hesla …více
Abstract:
Diploma thesis „The Role of National Library of the Czech Republic in Standardization of Subject Index Terms” deals with characterization and functions of the Czech national subject authority file which is created by National library of the CR. Firstly the subject control in general is discussed and subject retrieval languages used in National library of CR are briefly described – including Czech National …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta