Mgr. et Mgr. Zuzana Kotulanová

Master's thesis

Role Narodní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků

The Role of National Library of the Czech Republic in Standardization of Subject Index Terms
Abstract:
Diplomová práce „Role Národní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků“ se zabývá charakteristikou a funkcemi českého národního souboru věcných autorit, který je vytvářen Národní knihovnou ČR. Nejdříve je pojednáno obecně o věcném pořádání informací a stručně jsou popsány věcné selekční jazyky používané v katalogizační praxi Národní knihovny ČR. Jedná se o Předmětová hesla …more
Abstract:
Diploma thesis „The Role of National Library of the Czech Republic in Standardization of Subject Index Terms” deals with characterization and functions of the Czech national subject authority file which is created by National library of the CR. Firstly the subject control in general is discussed and subject retrieval languages used in National library of CR are briefly described – including Czech National …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2007
  • Supervisor: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta