Bc. Kristýna Hanáková

Bakalářská práce

Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení. Trestněprávní a ústavněprávní aspekty.

Crime of Torture and Other Inhuman and Cruel Treatmen. Criminal and Constitutional Law's Aspects
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení z hlediska ústavněprávního a trestněprávního. V práci jsou zmíněny mezinárodní úmluvy o lidských právech, kterými je ČR vázána a rozebrána legislativa ČR v souvislosti s lidskoprávní ochranou. Prostřední část práce se soustředí na samotný trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení a to z hlediska definičního …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the crime of torture and other inhuman and cruel treatment in terms of constitutional and criminal law. The thesis mentions international conventions on human rights, by which the Czech Republic is bounded and analyzes the legislation of the Czech Republic in connection with human rights protection. The middle part of the work focuses on the crime of torture and other inhuman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta