Tatsiana Rusina, Ph.D.

Disertační práce

New methods of sampling and samples preconcentration of hydrophobic compounds in aquatic ecosystems

New methods of sampling and samples preconcentration of hydrophobic compounds in aquatic ecosystems
Anotace:
Rovnovážné pasivní vzorkování se v poslední době stalo mocným nástrojem pro odhad rizikového potenciálu spojeného s hydrofobními organickými polutanty v prostředí. Ten je reprezentován volně rozpuštěnými koncentracemi těchto látek ve vodní fázi. Volně rozpuštěné koncentrace jsou pro studium osudu hydrofobních organických polutantu a analýzu jejich rizik relevantnější než celkové koncentrace. Výzkumná …více
Abstract:
Equilibrium passive sampling has become a powerful tool in sensing pollution level of hydrophobic organic compounds (HOCs) in the environment represented as their freely dissolved concentrations in the water phase. Regarding fate and risk assessment of HOCs, their dissolved water concentrations are more relevant than the total concentrations. The research work fulfilled in this thesis intended consideration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Dr. Ian M Davies, Ing. Branislav Vrána, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma