Bc. Miloslav Adamec

Diplomová práce

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu banky ? Řídicí systém KNX

Integrated System in the Building - Environmental Engineering System in the Bank Object - KNX Control System
Anotace:
Cieľom práce je návrhnúť systém tvorby mikroklímy administratívnej budovy využívajúcej moderné prvky regulácie a strojné vetranie s možnosťou chladenia. Práca obsahuje podrobný návrh od výpočtu tepelných strát, cez návrh teplovodnej sústavy, vzduchotechnickej jednotky a regulačné prvky s vizualizáciou. V závere práca obsahuje návrh fotovoltaického systému spolu s ekonomickým zhodnotením.
Abstract:
Aim of this work is to propose a microclimate system of administrative building heating system using modern control elements and mechanical ventilation system with cooling. The work contains a detailed proposal from the calculation of heat losses through design hot water heating system, air handling units and control elements with visualization. In conclusion the work contains a proposal of a photovoltaic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013
Zveřejnit od: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adamec, Miloslav. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu banky ? Řídicí systém KNX. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe