Bc. Miloslav Adamec

Master's thesis

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu banky ? Řídicí systém KNX

Integrated System in the Building - Environmental Engineering System in the Bank Object - KNX Control System
Abstract:
Cieľom práce je návrhnúť systém tvorby mikroklímy administratívnej budovy využívajúcej moderné prvky regulácie a strojné vetranie s možnosťou chladenia. Práca obsahuje podrobný návrh od výpočtu tepelných strát, cez návrh teplovodnej sústavy, vzduchotechnickej jednotky a regulačné prvky s vizualizáciou. V závere práca obsahuje návrh fotovoltaického systému spolu s ekonomickým zhodnotením.
Abstract:
Aim of this work is to propose a microclimate system of administrative building heating system using modern control elements and mechanical ventilation system with cooling. The work contains a detailed proposal from the calculation of heat losses through design hot water heating system, air handling units and control elements with visualization. In conclusion the work contains a proposal of a photovoltaic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2013
Accessible from:: 11. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Adamec, Miloslav. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu banky ? Řídicí systém KNX. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe