Bc. Martina Daňková

Diplomová práce

Studium kosterních pozůstatků ze starého poutního kostela Panny Marie ve Štípě u Zlína

Evaluation of human skeletal remains from St. Mary church in Štípa near Zlín
Anotace:
Diplomová práce popisuje studium kosterních pozůstatků ze starého poutního kostela Panny Marie ve Štípě u Zlína. V práci je uvedena historie kostela a Lukovského panství, ke kterému kostel dříve náležel, i průběh záchranného archeologického výzkumu z let 2012-2014. Jsou zde stručně shrnuty vlastnosti mitochondriální DNA (mtDNA) a četnosti mitochondriálních haploskupin v Evropě. V metodické části práce …více
Abstract:
This thesis describes the evaluation of human skeletal remains from the old pilgrimage St. Mary Church in Štípa near Zlín. The work presents the history of the church and Lukovské estate, which formerly belonged to the church, and the course of rescue archaeological research conducted between years 2012-2014. The properties of mitochondrial DNA (mtDNA) and the frequency of mitochondrial haplogroups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Učitelství biologie pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.