Bc. Martina Daňková

Master's thesis

Studium kosterních pozůstatků ze starého poutního kostela Panny Marie ve Štípě u Zlína

Evaluation of human skeletal remains from St. Mary church in Štípa near Zlín
Abstract:
Diplomová práce popisuje studium kosterních pozůstatků ze starého poutního kostela Panny Marie ve Štípě u Zlína. V práci je uvedena historie kostela a Lukovského panství, ke kterému kostel dříve náležel, i průběh záchranného archeologického výzkumu z let 2012-2014. Jsou zde stručně shrnuty vlastnosti mitochondriální DNA (mtDNA) a četnosti mitochondriálních haploskupin v Evropě. V metodické části práce …more
Abstract:
This thesis describes the evaluation of human skeletal remains from the old pilgrimage St. Mary Church in Štípa near Zlín. The work presents the history of the church and Lukovské estate, which formerly belonged to the church, and the course of rescue archaeological research conducted between years 2012-2014. The properties of mitochondrial DNA (mtDNA) and the frequency of mitochondrial haplogroups …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Speciální biologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.