Bc. Evgeniia Galeeva

Bachelor's thesis

Vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti

Impact of Marketing Communications on Consumer's Behavior
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti. Tomuto tématu se lze věnovat z mnoha úhlů pohledu, tato práce se ale zabývá problematikou vývoje konzumerismu v současné rovině a role marketingové komunikaci v tomto vývoji. Teoretická část je věnovaná fenoménu konzumerismu v současné době, podmínkám jeho existence a pojmům s tím souvisejících, jako jsou konzumní …more
Abstract:
The theme of this bachelor work is an impact of marketing communication on consumer's behavior. This theme is extensive. The work is focused on the issue of the current development of consumerism and the role of marketing communication in this process. The theoretical part of the paper is devoted to the phenomenon of consumerism, to the conditions of its existence and to the respective terms, such …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: Ing. Pavel Rosenlacher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní