Bc. Barbora Peroutková

Bakalářská práce

Hyperlipidemie a léčba výživou

Treatment of hyperlipidemia and nutrition
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Hyperlipidemie, jenž je souborem metabolických chorob hromadného výskytu. Léčba hyperlipidémie je proto velmi komplexní záležitostí, jejím základem je vždy nefarmakologická léčba, tedy úprava dietních a režimových návyků pacientů. Práce je rozdělená na dvě části, kdy v teoretické se věnujeme biochemickému rozdělení jednotlivých lipidů, rozdílům mezi jednotlivými druhy …více
Abstract:
This bachelor thesis represents the topic of Hyperlipidemia which is a complex of metabolism diseases of mass occurrence. The treatment of Hyperlipidemia is therefore very complex issue. It is always based on non-pharmacological treatment, i.e. adjustment of diet and every-day habits. This thesis has therefore provided base for diet intervention within Hyperlipidemia treatment. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Mottlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut