Bc. Pavlína Nedbalová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující úspory domácností v České a Slovenské republice

Factors influencing household savings in the Czech and Slovak Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odhalením faktorů ovlivňujících míru úspor domácností v České republice a na Slovensku a zjištěním případných rozdíly mezi těmito zeměmi. Kromě identifikace významných determinantů úspor je zkoumán vývoj míry úspor českých a slovenských domácností mezi lety 2000 až 2017. Pro tyto účely je zkonstruován model, který popisuje chování míry úspor domácností v čase, a zároveň umožňuje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the discovery of factors that influence the household saving rate in the Czech Republic and Slovakia and the detection of any differences between these countries. In addition to the identification of significant determinants of saving, it investigates the development of Czech and Slovak household saving rate between 2000 and 2017. For this purpose a model is designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta