Theses 

Rozvojová pomoc: Norsko v hlavní roli – Mgr. Radek Hovorka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Radek Hovorka

Bakalářská práce

Rozvojová pomoc: Norsko v hlavní roli

Development Aid: Norway in the Leading Role

Anotace: Cílem této práce je dokázat, že praxi norské (resp. skandinávské) rozvojové politiky můžeme vysvětlit sociálně konstruktivistickou teorií mezinárodních vztahů, tedy že je konstruována v procesu sociální interakce a komunikace. Ona konstrukce popisována v této práci reflektuje vytvoření stabilního sociálního systému v Norsku v období po 2. světové válce. Dalším cílem této práce je zhodnotit dosavadní aktivity Norska na poli rozvojové pomoci. Tato bakalářská práce shrnuje nejen principy, vývoj a mechanismy norské rozvojové pomoci, ale také se věnuje dopadům na mezinárodním poli a snaží se najít vzory společné s okolními státy.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to demonstrate the fact that the Norwegian development policy can be explained by the constructivist approach. The construction described in the thesis is based on the creation of stable social system in Norway after the Second World War. Another aim is to evaluate the Norwegian activities in this field up to now. The thesis summarizes not only principles, development and mechanism of development assistance, but also the impacts on the international stage. It tries to find common features with the neighbouring states.

Klíčová slova: Rozvojová politika, rozvojová spolupráce, zahraniční pomoc, norská zahraniční politika, norská rozvojová politika, Norsko, spolupráce zemí Skandinávie, Skandinávie, development aid, foreign aid, Norway, Norwegian development aid, Nordic foreign aid, Nordic cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz