Bc. Anna Radějová

Diplomová práce

Návrh organizace dopravy v terminálu veřejné linkové autobusové dopravy v Semilech

Concept of traffic organization at public bus terminal in Semily
Anotace:
Práce je zaměřena na autobusovou dopravu, respektive na návrh nového terminálu veřejné linkové autobusové dopravy v Semilech. V první části práce se nachází analýza současného autobusového nádraží v Semilech a vazeb na jeho okolí. V dalších částech práce jsou uvedeny možnosti dopravního řešení a v poslední části této práce jsou uvedeny varianty návrhů řešení s vyhodnocením a výběrem vhodné varianty …více
Abstract:
The thesis is focused on bus service, more precisely on the proposal of new public bus terminal in Semily. In the first part of this work, there is an analysis of the current bus station in Semily and its links to the surroundings. Next parts of the thesis contain the possibilities of transportation solutions, and the last part of this thesis contains proposals with evaluation and the selection of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Radějová, Anna. Návrh organizace dopravy v terminálu veřejné linkové autobusové dopravy v Semilech. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera