Bc. Adéla Drozdová

Diplomová práce

Daňové systémy České republiky a Slovenské republiky

Tax systems of the Czech Republic and the Slovak Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací daňových systémů České republiky a Slovenské republiky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy daňové teorie a jsou stručně popsány oba daňové systémy. Praktická část je především zaměřena na porovnání daňových systémů se zaměřením hlavně na daň z příjmů fyzických osob. V závěru jsou popsány nejvýznamnějších rozdíly, ale také shodné prvky obou systémů. Cílem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the comparison of tax systems of the Czech Republic and Slovak Republic. The theoretical part defines the basic concepts of tax theory and briefly describes both tax systems. The practical part is primarily focused on comparison of both tax systems, mainly focused on personal income tax. In the end are described the most important differences, but also identical elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/hes5k/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nicole Škuláňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné