Ondřej PEČENKA

Bakalářská práce

Vývoj a současnost optického filmového triku

1. Theoretical Part: History and the present of optical special effects in film 2. Practical Part: Monkeys (performed film), 10 min, director of photography
Anotace:
Práce se zabývá historií a uplatněním klasického filmového triku v současnosti. Práce popisuje vznik a vývoj filmových triků v dějiných kinematografie a nabízí výčet a způsoby práce s různými triky.
Abstract:
The thesis pursue the history and use of classical film tricks today. This work describes the origin and the development of film tricks in the history of cinematography and show a list and ways of work with different tricks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
Zveřejnit od: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Art. Július Liebenberger, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEČENKA, Ondřej. Vývoj a současnost optického filmového triku. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Kamera