Bc. Ivica Káčerová

Bakalářská práce

Vztah formy a funkce v teorii české meziválečné architektury

The relationship between form and function in the theory of Czech interwar architecture
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vztahy mezi formou a funkcí napříč vývojového názoru české architektonické avantgardy. Analyzuje jednotlivé programové tendence vyúsťující k dualistickému pohledu na architekturu, kde je na jednu stranu postavené úplné odestetizování architektonického projevu a spojení architektury s vědou. Opozici tvoří směr přiznávající architektuře uměleckou složku. Práce si také klade za …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the relationship between the form and the function across the development of opinion of the Czech avant-garde architecture. It analyzes individual program tendencies resulting to dualistic view of architecture, which is based on total repudiation of aesthetics in architectural expression and connection of architecture and science. The opposition consists of a direction which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika