Theses 

Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky – Martina Omelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Omelková

Bakalářská práce

Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky

Detection Limits of X-Ray Fluorescence Spectrometer for Solid Samples

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je stanovení detekčních limitů energeticky disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru ElvaX pro stanovení vybraných prvků v pevných matricích. Detekční limity byly určeny pro 10 prvků v 5 různých matricích. Pro vyhodnocení detekčních limitů byla využita metoda kalibrační křivky, metoda slepého pokusu a vyjádření limitu detekce pomocí limitu slepého pokusu. Také byla zkoušena nová metoda výpočtu limitu detekce, která využívá nejnižší naměřené koncentrace.

Abstract: The object of this work is to determine the limits of detection of selected elements in solid matrices to energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometer Elva X. Detection limits were determined for 10 elements in 5 different matrices. To evaluate the detection limits of the used method of calibration curve, blank determination and the method using the limit of blank. Also was tested a new method of calculating the limit of detection, which uses the lowest measured concentration.

Klíčová slova: rentgenové záření, rentgenová fluorescence, rentgenová fluorescenční spektrometrie, detekční limit, pevné vzorky, kalibrační křivka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38808 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Omelková, Martina. Detekční limity XRF spektrometru pro pevné vzorky. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:12, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz