MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Disertační práce

Neuromodulační analgetická léčba jako možnost prevence a léčby failed back surgery syndromu

Neuromodulation analgetic treatment like possibility of prevention and treatment of failed back surgery syndrome
Anotace:
Léčba FBSS je často velmi komplikovaná, je nutné použít všechny dostupné přístupy. V poslední době i v České republice se moderní léčebnou možností FBSS staly neuromodulační analgetické metody. Do naší studie jsme vybrali 36 indikovaných nemocných s FBSS, u kterých selhaly standardní metody léčby a kteří úspěšně splnili podmínky zkušebního období. Pro výběr a přípravu nemocných pro neuromodulační léčbu …více
Abstract:
Treatment of FBSS is mostly very complicated and it is neccessary to use all possible approaches and, more recently also in Czech Republic, neuromodulation analgetic techniques. For the purposes of our study we selected thirty six patients diagnosed with FBSS. In all cases conventional medical management had failed and all of them had successfully fulfilled a trial period. We used bio-psycho-social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie