Václav FRÉLICH

Bakalářská práce

Ovládání krokového motoru v modelu závodů automobilů pomocí mikrokontroleru Arduino

Control of stepper motor in car racing model with microcontroller Arduino
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vylepšení stávajícího modelu závodů automobilů. Práce se zabývá mikrokontrolerem Arduino UNO a základními způsoby řízení krokových motorů. Součástí práce je navržený a vyrobený plošný spoj, který pomocí vytvořeného programu pro Arduino UNO obsluhuje krokový motor. Závěrem jsou navrhnuty další možnosti vylepšení závodů automobilů.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on improving the existing model of racing cars. The thesis deals with microcontroler Arduino UNO and the basic methods of controlling stepper motors. Part of the work is designed and manufactured printed circuit board. This printed circuit board and created program for Arduino UNO controlling a stepper motor. Finally are some other opportunities to improve model of racing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Světlík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÉLICH, Václav. Ovládání krokového motoru v modelu závodů automobilů pomocí mikrokontroleru Arduino. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika