Ing. Brigid Mutai

Diplomová práce

Assessment of Mergers and Acquisitions on the Performance of Commercial Banks in Kenya

Assessment of Mergers and Acquisitions on the Performance of Commercial Banks in Kenya
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv fúzí a akvizic na výkonnost komerčních bank v Keni. Teorie naznačuje, že fúze a akvizice zlepšují výkonnost. Tato vylepšení vyplývají ze synergií, jako jsou úspory z rozsahu, větší tržní síla, větší úvěrová kapacita a lepší technologie. Výzkum hodnotil předfúzní a akviziční výkonnost bank a výkonnost po fúzi. Studie se týkala období 2008–2018. Výkonnost v této studii …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to assess the effect of mergers and acquisitions on the performance of commercial banks in Kenya. Theory suggests that mergers and acquisitions improve performance. The improvements result from synergies such as economies of scale, enhanced market power, greater lending capacity, and enhanced technology. The research evaluated the pre-merger and acquisition performance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta