Bc. Petra Kálecká

Diplomová práce

Česko, Polsko, Maďarsko na cestě do eurozóny: komparace jejich připravenosti

The Czech Republic, Poland, Hungary on their way to the euro area: comparison of their preparedness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti České republiky, Maďarska a Polska na vstup do eurozóny a historickým vývojem otázky jednotné hospodářské a měnové unie a její postupné realizace. Diplomová práce je rozčleněna do tří hlavních tematických celků. První tematický celek reflektuje historický vývoj hospodářské a měnové unie a analyzuje konvergenční kritéria, důležitá pro zajištění stability …více
Abstract:
This thesis describes the issues of readiness of the Czech Republic, Hungary and Poland to access the euro-zone. Furthermore it describes the historical process of unified economic and monetary union and its gradual formation. It is divided in three main sections. The first one reflects the historical development of economic and monetary union and analyses convergence criteria important to ensure the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Dandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní