Marek Hořínek

Disertační práce

Vývoj metod pro analýzu přesnosti jednotek vyhodnocení synchronních fázorů

Development of Methods for Accuracy Analysis of Phasor Measurement Units
Anotace:
Náplní práce je výzkum koncepce, implementace a ověření systému pro testování jednotek měření fázorů (PMU). Testovací systém generuje vhodné napěťové a proudové signály, přijímá proud dat z PMU a provádí jejich zpracování a vyhodnocení, tak aby bylo ověřeno chování PMU pro statické i dynamicky měnící se signály Pro realizaci práce byla využita technologie virtuální instrumentace. Mezi klíčové HW komponenty …více
Abstract:
The content of this thesis is research of the concept, implementation and verification of the system for PMU testing. Test system generates appropriate stimulus signal, receives data from the PMU and performs its processing in order to verify the behaviour of PMU for both static and dynamically changing signals. The concept of the testing system is based on Virtual Instrumentation. The key hardware …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2014
  • Vedoucí: Petr Bilík
  • Oponent: Peter Braciník, Jan Žídek, Václav Kůs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Technická kybernetika

Práce na příbuzné téma