Eva Dofková

Bakalářská práce

Aktivní životní styl a kvalita života seniorů v regionu

Seniors' active life style and quality of life in region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na jev stárnutí populace a vše, co s tímto jevem souvisí. Zabývá se seniory, kteří žijí převážně v domácím prostředí, ale i v domě s pečovatelskou službou. Někteří z nich jsou členy sdružení pro seniory. Teoretická část se věnuje problematice spojené se stářím a stárnutím jedince. Praktická část se zaměřuje na to, v čem senior spatřuje kvalitu života, jak přispívá ke svému …více
Abstract:
The Bachelor thesis is aimed at phenomenon of maturing and all aspects related to this phenomenon. The thesis is focused on seniors who live in home background and also in nursing homes. Some of them are members of association of seniors. Theoretical part is defining maturing and aging of individuals. Practical part is focusing on quality of seniors' life and how seniors contribute to their active …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dofková, Eva. Aktivní životní styl a kvalita života seniorů v regionu. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe