Renata ČERNÁ

Diplomová práce

Tvorba haptických pomůcek pro výuku a výtvarná tvorba jedince s těžkým zrakovým postižením

Designing haptic tools for educational purposes and artistic creation of an individual with severe visual impairment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou haptických pomůcek pro těžce zrakově postiženou dívku s lehkou mentální retardací. Cílem bylo zmapování a vyhledávání vhodných materiálů k vypracování haptických pomůcek splňující speciální potřeby výuky. Výsledkem této práce je vytvoření pomůcek pro rozvoj hmatového vnímání pro další vzdělávání, ale i pro běžný život.
Abstract:
This diploma thesis focuses on designing haptic tools for severely visually disabled girl with mild mental retardation. Its aim was to map and search for suitable materials usable for the design of haptic tools for special education purposes. The result of the diploma project is the creation of tools promoting development of haptic perception in education as well as daily life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Linhartová Milada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/