Nikola MAINEROVÁ

Bachelor's thesis

Pozitivní psychologie a její vliv na kvalitu života

Positive psychology and its impact on quality of life
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem pozitivní psychologie jako nové samostatné disciplíny psychologie. Jejím cílem bylo představit tento nový směr a zmínit základní pojmy a aspekty, které se k tomuto tématu vztahují. Teoretická část práce se primárně popisuje pozitivní psychologii a věnuje se také její historii vzniku. Další kapitoly se věnují základním otázkám pozitivní psychologie, konceptu osobní …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the study of positive psychology as a new separate discipline of psychology. Its aim was to introduce this new direction and to identify basic concepts and aspects that relate to this topic. Primarily, the theoretical part of the thesis describes positive psychology and also attend to the history of creation. Other chapters deal with basic issues of positive psychology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAINEROVÁ, Nikola. Pozitivní psychologie a její vliv na kvalitu života. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Psychology in Education