Bc. Alžběta Pavlínová

Diplomová práce

Ideální deník? Komparativní studie postojů cílových skupin studentů a seniorů k současné podobě českých tištěných deníků a faktory ovlivňující míru čtenosti u těchto skupin

Ideal Newspaper? Comparative study of attitudes to nowadays czech national newspapers in the view of two target groups - students and seniors, and factors affecting the rate of penetration of print newspapers between these two target groups
Anotace:
Práce zkoumá, jaké faktory ovlivňují míru čtenosti českých celoplošných placených deníků u dvou vybraných skupin obyvatelstva: seniorů a studentů. Vychází z teorie užití a uspokojení a studií, které vznikly v euroamerické oblasti a které se snaží vysvětlit odliv čtenářů tištěných deníků. V naší práci se snažíme na dvou věkově rozdílných skupinách poukázat na faktory a bariéry, které brání vyšší penetraci …více
Abstract:
This thesis is concerned with factors affecting the readability of czech print paid newspapers in two selected groups: seniors and students. This thesis draws from many studies and researches conducted in Western Europe or USA which were concerned with the same issue: increasing number of people who don’t read print newspapers. In this thesis we try to point out the main barriers and factors affecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma