Purbaj Pant, Ph.D.

Doctoral thesis

Mapping Intra-Molecular Communication Using Atomic Charges

Mapping Intra-Molecular Communication Using Atomic Charges
Abstract:
Zatímco výpočetní metody a algoritmy se neustále vyvíjejí a stávají se složitějšími a náročnějšími, zdroje, které je umožňují používat, nejsou běžně dostupné. Proto, aby se podpořilo využití výpočetního modelování mezi vědci bez velkých technických znalostí v modelování a bez přístupu ke komplexním výpočetním zdrojům, jako jsou superpočítačová centra, je žádoucí vyvinout intuitivní a výpočetně nenáročné …more
Abstract:
While computational techniques and algorithms are continuously evolving, becoming more complex and rigorous, resources allowing to use them are not routinely accessible. Therefore, to promote the use of computational modeling among scientists without a substantial technical background in modeling and without access to complex computational resources such as supercomputing centers, it is desirable to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 12. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Reader: doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., Heinrich Huber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.