Bc. Diana Pavlíčková

Bakalářská práce

Imagen del indio y gaucho en la literatura romántica argentina

The image of indian and gaucho in argentinian romantic literature
Abstract:
The presented thesis is focused on Argentinian romantic literature of the 19th century, especially on the image of indians and gauchos in La Cautiva and El Matadero written by Esteban Echeverría and Civilización y barbarie written by Domingo Faustino Sarmiento.The first part is dedicated to the presentation of indians and gauchos in Argentina through the history and their role in the society. The second …více
Abstract:
Práce se soustředí na argentinskou romantickou literaturu 19. století, konkrétně na obraz indiána a gauča v díle La Cautiva a El Matadero od Estebana Echeverríi a Civilización y barbarie od Dominga Faustina Sarmienta. První část je věnována představení indiána a gauča v Argentině v průběhu dějin a jejich roli v tehdejší společnosti. Druhá část analyzuje zmíněná díla, jejich autory a jaký byl jejich …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura