Bc. Anna Hlaváčová

Master's thesis

Adaptační proces dobrovolníka v zahraniční misii v Indii

Adaptation process of volunteers in India
Abstract:
Tématem magisterské diplomové práce je adaptační proces dobrovolníků v Indii, jeho specifika a dílčí fáze. V rámci teoretické části je vymezena problematika dobrovolnictví a českých organizací zabývajících se mezinárodním dobrovolnictvím, její stěžejní kapitoly pojednávají o jednotlivých fázích adaptačního procesu v zahraničí v souvislosti s mezikulturním učením a mezikulturními kompetencemi, a to …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on adaptation process of volunteers in India including it's specifics and phases. Theoretical part describes volunteer service and czech organisation which are concerned with international volunteering, main part is focused on each phase of adaptation process abroad in connection with cross-cultural learning and cross-cultural competencies according to available research resources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta