Tomáš Hrazdira

Master's thesis

Sovětské zahraničně obchodní a politické vztahy ve druhé polovině dvacátých let 20. století

Soviet foreign trade and political relations in the late twenties of the 20 century
Anotácia:
V diplomové práci se zaměřím na vývoj hospodářské situace Ruska a jeho zahraničně obchodních vztahů v druhé polovině dvacátých let 20. století a změny v souvislosti s nástupem J. V. Stalina k moci. Soustředím se na Stalinovu osobnost, přičemž se budu snažit dokázat, že jeho činy ve sledovaném období nebyly důsledkem duševní nemoci, nýbrž osobních mocenských zájmů. Budu se věnovat rovněž obchodním vztahům …viac
Abstract:
In the thesis I will focus on the development of the economic situation of Russia and its foreign trade relations in the late twenties of the 20 century and changes in connection with the Stalin's rise to power. I focus on Stalin's personality, and I will try to prove that his actions in the mentioned period were not the result of mental illness, but personal power interests. I will also pay attention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Pavel Szobi
  • Oponent: František Stellner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31366