Bc. Petra Štefelová

Bakalářská práce

Celiakie- autoimunitní onemocnění vyvolané gliadinem

Coeliac disease – an autoimunne disorder caused by gliadin
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou laboratorní diagnostiky celiakie, geneticky podmíněného autoimunitního onemocnění. Udává se, že tímto onemocněním je postiženo 0,5 až 1% popu-lace, přičemž mnozí postižení si toho nejsou často ani vědomi. Cílem práce je popis současných možností laboratorního screeningu tohoto onemocnění, možností využití dalších doplňkových vyšetření a analýza laboratorního screeningu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a laboratory diagnosis of the coeliac disease as a genetically conditioned autoimunne disorder. It is known that 0,5% to 1% of the population are suffered from the coeliac disease. In spite of the fact, a lot of affected people are not aware their desease. The aim of the thesis is the description of current possibilities of laboratory screaning of the coeliac desease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Ivo Lochman, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.