Mgr. Dávid Rédli

Diplomová práce

Limitations to States’ Regulatory Power in International Investment Arbitration Resulting from Standards of Protection, with a Focus on Fair and Equitable Treatment Standard

Limitations to States’ Regulatory Power in International Investment Arbitration Resulting from Standards of Protection, with a Focus on Fair and Equitable Treatment Standard
Anotace:
Tato práce se věnuje aktuální problematice v mezinárodním právu, a to otázce, do jaké míry může být regulatorní pravomoc státu omezena standardy ochrany investorů. Nejdřív popíšeme principy postihující suverenitu jako „doktrína police powers“ a interpretační pravidlo „in dubio mitius“. Standardy ochrany zahraničních investorů v bilaterálních investičních smlouvách jsou častokrát vágní a obecné interpretační …více
Abstract:
This work is dedicated to an actual issue in international law, namely to what extend should the sovereign power of State to regulate be limited by the standards of protection of investors. First, we describe principles expressing sovereignty, such as the “police powers doctrine” and the interpretation principle “in dubio mitius”. Standards of protections of foreign investors in BITs are often vague …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta