Mgr. Dávid Rédli

Master's thesis

Limitations to States’ Regulatory Power in International Investment Arbitration Resulting from Standards of Protection, with a Focus on Fair and Equitable Treatment Standard

Limitations to States’ Regulatory Power in International Investment Arbitration Resulting from Standards of Protection, with a Focus on Fair and Equitable Treatment Standard
Abstract:
Tato práce se věnuje aktuální problematice v mezinárodním právu, a to otázce, do jaké míry může být regulatorní pravomoc státu omezena standardy ochrany investorů. Nejdřív popíšeme principy postihující suverenitu jako „doktrína police powers“ a interpretační pravidlo „in dubio mitius“. Standardy ochrany zahraničních investorů v bilaterálních investičních smlouvách jsou častokrát vágní a obecné interpretační …more
Abstract:
This work is dedicated to an actual issue in international law, namely to what extend should the sovereign power of State to regulate be limited by the standards of protection of investors. First, we describe principles expressing sovereignty, such as the “police powers doctrine” and the interpretation principle “in dubio mitius”. Standards of protections of foreign investors in BITs are often vague …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta