Bc. Martin Skopal

Bakalářská práce

Příprava a pokus trestného činu versus dokonaný trestný čin - pojem, rozdíly a trestnost

Preparation and Trial of Criminal Offence Versus the Completed Criminal Offence
Anotace:
Vlastní charakteristika trestného činu, stejně jako charakteristika jednotlivých stupňů, dle kterých je tento čin posuzován jako dokončený, nebo jako pouhé stádium směřující k jeho dokončení, je z hlediska trestního práva velmi důležitá. V mé práci jde o rozbor jednoho ze základních pilířů, kterým dnešní společnost definuje nebezpečné a zakázané jednání ohrožující ji samou, tedy o rozbor trestného …více
Abstract:
The very character of a criminal offence just as a character of individual degrees which categorise this offence as finished or in stage to get finished, is very important from criminal law's point of view. At my work it involves analysis of one of many primary factors, by which present society defines dangerous and prohibited acts endangering society itself, therefor analysis of a criminal offence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pospíchal
  • Oponent: Mgr. Pavel Norek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS