Božena BIELIKOVÁ

Bakalářská práce

\rus{Srednevekovaya I0iglava i ee0 dostoprimechatelp1nosti}

Medieval Jihlava and its landmarks
Abstract:
My bachelor thesis Medieval Jihlava and its sights is intent on creating tourist information material written in Russian language and extending knowledge about medieval Jihlava. Final text is suitable for promotion of the town among Russian-speaking tourists. I describe foundation of the town which is connected with silver mining and mining law which was generally reputable not only in Czech countries …více
Abstract:
Práce Středověká Jihlava a její památky je zaměřena na vytvoření rusky psaného turistického informačního materiálu a na rozšíření povědomí o středověké Jihlavě. Finální text je určen pro propagaci města mezi rusky mluvícími turisty. Popisuje se v něm založení města, které je spojeno s těžbou stříbra a jihlavským horním právem, které bylo všeobecně uznávané nejen v českých zemích. Dále je věnován hospodářství …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIELIKOVÁ, Božena. \rus{Srednevekovaya I0iglava i ee0 dostoprimechatelp1nosti}. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.