Božena BIELIKOVÁ

Bachelor's thesis

\rus{Srednevekovaya I0iglava i ee0 dostoprimechatelp1nosti}

Medieval Jihlava and its landmarks
Abstract:
My bachelor thesis Medieval Jihlava and its sights is intent on creating tourist information material written in Russian language and extending knowledge about medieval Jihlava. Final text is suitable for promotion of the town among Russian-speaking tourists. I describe foundation of the town which is connected with silver mining and mining law which was generally reputable not only in Czech countries …more
Abstract:
Práce Středověká Jihlava a její památky je zaměřena na vytvoření rusky psaného turistického informačního materiálu a na rozšíření povědomí o středověké Jihlavě. Finální text je určen pro propagaci města mezi rusky mluvícími turisty. Popisuje se v něm založení města, které je spojeno s těžbou stříbra a jihlavským horním právem, které bylo všeobecně uznávané nejen v českých zemích. Dále je věnován hospodářství …more
 
 
Language used: Russian
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BIELIKOVÁ, Božena. \rus{Srednevekovaya I0iglava i ee0 dostoprimechatelp1nosti}. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.