Theses 

Webové stránky hotelů jako fungující prodejní kanál – Iuliia Zhidkova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Iuliia Zhidkova

Diplomová práce

Webové stránky hotelů jako fungující prodejní kanál

Hotel Web sites as functional sales channel

Anotace: Tato práce se komplexně zabývá internetovým marketingem, především webové prezentace jako prodejního kanálu v hotelnictví. Celá práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a analytickou. Teoretická část práce identifikuje primární teoretická východiska dané problematiky z hlediska internetového marketingu, webových stránek, hotelnictví a rozhodovacích kritérií. Následná analytická část navazuje a vychází z předešlé teoretické části. Analytická část představuje analyzovaný hotel, ve které budou teoretické poznatky implementovány do praktické stránky věci. Ve zvoleném hotelu bude dále provedena analýza a zhodnocení jeho webových stránek. V další části budou navržena řešení k optimalizaci analyzovaných stránek. Závěr práce se věnuje zhodnocení zjištěný skutečností a dat. Součástí této práce je, mimo splnění stanoveného cíle, i potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.

Abstract: This thesis is dealing with internet marketing, website primarily as a sales channel in hospitality. The work is divided into two main sections: theoretical and practical. The theoretical part identifies the primary theoretical bases of the issue in terms of Internet marketing, website design, hospitality and decision criteria. Subsequent practical part follows and builds on previous theoretical part. The practical part presents the analyzed hotel, which will be implemented theoretical knowledge into the practical side of things. The chosen hotel will continue to analyze and evaluate its websites. In another part of the solution will be designed to optimize the analyzed sites. The conclusion deals with evaluation findings and data. The Part of this work, is beyond this target, and confirms or refutes the hypothesis.

Klíčová slova: Internet, online marketing, hotel, webová stránka, prodej, kritéria hodnocení, dotazník, rezervace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Liubov Ryashko, kandidát věd
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz